111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română

Provocatoarea ciudăţenie a acestui volum rezidă în caracterul surprinzător de puţin erotic la modul explicit. S-ar zice că lirismul senzual românesc escamotează pudic exfolierile senzoriale în favoarea simbologiei mitologizante, a spiritualizării şi metaforizării cvasi-mistice a iubirii carnale.

De la Anton Pann, Eminescu, Blaga sau V. Voiculescu, pănă la Emil Brumaru, Nichita Stănescu, Mircea Cărtărescu sau Mircea Dinescu, zeci de nume, vârste şi stiluri de abordare a dăruirii senzuale, într-o lecţie de… sociologie etnoafectivă sui generis.

buton