Adrian Alui Gheorghe, Luna Zadar, Editura Cartea Românească

„În anul 1998, fix pe 1 ianuarie, am descoperit ce voiam să ajung în viaţă : NIMIC. La 19 ani, este, de altfel, cea mai bună opţiune. O susţin şi acum”.

Acesta-i personajul, cu energii, opţiuni şi peripeţii picareşti, care – după ce află că mama i-a fost colaborator al Securităţii şi, drept urmare, l-a procreat cu un cetăţean suedez avut ca (drag) obiectiv în multele-i misiuni erotic vigilente – porneşte prin Europa, via Belgrad către Stockholm, în căutarea tatălui. Şi a sensului vieţii.

Tristeţe mucalită, amestec de violenţă, deriziune, dezabuzare, autocompasiune şi autopersiflare, într-o incitantă învecinare cu situaţiile dramatico-funambuleşti din romanele anterioare, Urma şi Laika.

buton