În fiecare zi folosim câteva mii de cuvinte pentru a ne exprima gândurile şi emoţiile şi a stabili o punte de comunicare cu ceilalţi. Chiar şi atunci când nu avem un partener de conversaţie utilizăm cu aproximaţie – în funcţie de abilitatea fiecăruia – 3000 de cuvinte în dialogul interior. Cuvintele sunt „o unealtă” atât de obişnuită în viaţă de zi cu zi încât de multe ori tindem să nu le mai acordăm importanța pe care o merită.
Cea mai vândută carte din lume, Biblia, ne spune că lumea a fost creată prin Cuvânt. Poate că noi, astăzi, nu putem crea noi lumi folosind cuvântul – în afară celor fictive, bineînțeles – însă cu siguranţă putem schimba percepţia oamenilor despre lume folosind cu abilitate acest instrument aflat la îndemâna tuturor.

Zilnic folosim limbajul pentru a crea raţionamente, a analiza situaţii, pentru a exprima emoţii. Altfel spus, comunicăm ceea ce suntem prin cuvinte, iar un vocabular bogat ne poate ajuta ca această imagine să fie cât mai nuanţată, exactă şi expresivă. Un vocabular sărăcăcios ne limitează capacitatea de a ne exprimă cu uşurinţă şi claritate gândurile. Pentru a rezolva această situaţie există mai multe posibilităţi, dintre care cele mai eficiente sunt lectura şi, evident, folosirea dicţionarelor.

În epoca vitezei, a comunicării rapide şi abundenţei de informaţie pe care trebuie să o prelucrăm rapid, poate exista şi tendinţa de a trata cu superficialitate acest instrument, de a folosi excesiv prescurtări şi abrevieri. Dacă vocabularul folosit zilnic s-ar putea transforma într-un personaj, probabil că, referitor la această situaţie, ne-ar replica LOL şi ne-ar invita să descoperim ce înseamnă să stăpânim aşa cum trebuie magia cuvintelor. Iată două moduri în care un vocabular bogat îi poate ajuta pe cei care vor să transforme scrisul într-o profesie, dar şi pe cei care îşi doresc să se comunice eficient pe ei înşişi.

1. Aşa cum un bun mecanic trebuie să aibă la îndemână o trusă cu ustensile pentru a-şi face meseria, la fel şi cel care aspiră să devină scriitor trebuie să stăpânească sensurile cuvintelor și să poată folosi cât mai multe dintre acestea. Autori celebri îi îndeamnă pe ucenicii în ale scrisului să citească tot ce le cade în mână pentru a deprinde ritmul interior al frazelor, limbajul figurat, dar şi pentru a se confrunta cu un vocabular cât mai divers. Folosirea unui dicţionar explicativ, deprinderea de noi expresii şi includerea în vocabularul activ a cât mai multor cuvinte nu este o activitate opţională pentru cei care vor să aparţină domeniului literelor. Supărătoarele repetiţii pot fi abil ocolite prin consultarea unui dicţionar de sinonime. La fel de utile pentru evitarea unor exprimări stânjenitoare sunt şi dicţionarele de omonime, antonime şi paronime, dar şi utilizarea unui îndreptar ortografic, ce poate fi consultat cu mult folos periodic datorită evoluţiei permanente a limbii. Cuvintele bine alese nu numai informează, influenţează şi educă oamenii, ci au puterea de a transforma, prin intermediul literaturii, o lume fictivă într-una cât se poate de reală pentru mulţi dintre noi.

2. Cât priveşte viaţa de zi cu zi, rolul unui vocabular bogat se dovedeşte poate la fel de important ca şi pentru cei care vor să urmeze o carieră în domeniul literelor. Studiile ştiinţifice au atestat, adesea, importanța covârşitoare pe care o au cuvintele în existenţa cotidiană. Vocabularul activ al unei persoane cuprinde în medie în jur de 20.000 de cuvinte. Vocabularul pasiv – acele cuvinte pe care le înţelegem, însă nu le folosim în mod obişnuit – este încă o dată pe atât. Stăpânirea sensului cât mai multor cuvinte ne poate ajuta nu numai să ne exprimăm mai nuanţat raţionamentele şi emoţiile, ci și să fim mai persuasivi în comunicarea cu ceilalţi. Să ne amintim de înţeleptul Ulise, eroul din „Odiseea”, care mânuia cu îndemânare nu numai lancea, ci şi cuvântul. Fie că suntem sau nu scriitori, pentru a (ne) comunica eficient nu este de ajuns să avem idei bine organizate şi exprimate în propoziţii coerente. Stilul personal dat de claritatea, tonalitatea şi folosirea altor elemente particulare exprimării noastre trebuie adaptat audienţei, celor cu care vorbim. Un vocabular bogat ne va ajuta să folosim cu îndemânare cuvintele şi în faţa unui mediu elevat, dar şi a unuia fără pretenţii şi, desigur, să ne facem de fiecare dată exact înţeleşi.

Voi obişnuiţi să consultaţi dicţionarele?