Când citim operele scriitorilor preferaţi, fiecare dintre noi, aproape involuntar, îşi construieşte o imagine despre omul care se află în spatele poveştii. Şi, cu cât iubim mai mult romanul pe care-l citim, cu atât încercăm să aflăm mai mult despre cel care ne-a deschis porţile unei lumi care ne fascinează. Din fericire, cel puţin în cazul autorilor clasici, putem trage cu coada ochiului la manuscrise, iar o scurtă interpretare grafologică ne va oferi câteva indicii legate de personalităţile acestora. Iată ce ne dezvăluie interpretarea scrisului de mână despre 5 autori consacraţi.

orwellManuscrisul romanului „1984” al lui George Orwell, pe care îl putem studia în muzee sau chiar pe internet, ne oferă câteva indicii despre profilul psihologic al autorului acestui roman celebru. Scrisul de mână al lui Orwell este drept, orientat în sus, ceea ce indică o fire optimistă, contrar așteptărilor. Buclele largi ale unora dintre litere, cum ar fi „g”, sugerează un total dezinteres faţă de activitatea fizică, o persoană leneşă sau sedentară. Analiza grafologică a manuscriselor lui Orwell ne mai dezvăluie o fire analitică, plină de tensiuni interioare, dar şi foarte disciplinată. În diferitele provocări pe care le-a întâlnit în viaţă, probabil că Orwell s-a folosit de puterea voinţei pentru a-şi controla şi direcţiona acţiunile în sensul dorit de el.

gatsbyFoarte interesant (şi) din punct de vedere grafologic este manuscrisul romanului „Marele Gatsby” al lui Scott Fitzgerald. Scriitorul lasă iniţial marginea din stânga paginii liberă, ceea ce indică preocuparea pentru viitor, ambiţie şi o persoană cu un mare interes în zona socială, pentru ca mai apoi să lase marginea din dreapta paginii liberă. Interpretarea grafologică ne indică în acest caz o fire introspectivă, care se simte mai bine atunci când contemplă o acţiune decât atunci când se află în mijlocul ei. Scrisul de mână al lui Fitzgerald ne dezvăluie constituţia fizică puternică a acestuia, dar şi o uşoară oboseală, prin faptul că este orientat în jos.

kafkaManuscrisul romanului „Procesul” al lui Franz Kafka, plin de corecturi, cu un scris ascuţit şi uşor orientat către partea stânga ar putea fi interpretat cu uşurinţă şi de cineva care nu are cunoştinţe grafologice. Personalitatea rece şi rezervată a lui Kafka este trădată de scrisul său de mână, la fel şi spiritul neliniştit, supus frecvent schimbărilor de dispoziţie. Literele de la începutul fiecărei propoziţii sau fraze sunt desenate larg, spre deosebire de celelalte, iar aceasta trădează personalitatea creatoare a lui Kafka şi modul scrupulos în care îşi construieşte raţionamentele, în urma unei deliberări interioare temeinic argumentate.

borgesDar ce anume ne dezvăluie caietul de notiţe al lui Jorge Luis Borges despre autorul „Cărţii de nisip”?
Scrisul cu caractere foarte mici şi drept ne indică o persoană inteligentă şi modestă, foarte independentă, care are o mare capacitate de concentrare. Preferinţa sa pentru o viaţă simplă, aproape stoică şi dorinţa de a-şi face treaba cât mai bine sunt dezvăluite de literele drepte, ca nişte beţe, fără înflorituri sau bucle largi. Comprimarea extremă a literelor indică atât o fire introvertită, cât şi o anumită zgârcenie.

writers-notebook-chuckScris când cu litere de tipar, când cu litere de mână, cu săgeţi care trimit către diferite completări, corecturi şi desene, caietul de notiţe al lui Chuck Palahniuk este la prima vedere foarte derutant. Interpretarea grafologică sugerează o persoană cu o gândire confuză şi cu o organizare precară a spaţiului şi timpului. Aspectul general al caietului său de notiţe indică un scriitor orientat către aspectele concrete ale vieţii, care îşi camuflează adesea adevăratele sentimente. De asemenea, scrisul de mână al lui Palahniuk trădează o anumită dificultate în relaţionarea cu celelate persoane, un spirit tăios şi prea puţin empatic în interacţiunile sociale.

Voi aţi avut ocazia vreodată să studiați manuscrisele operelor celebre ale scriitorilor români sau străini?