Excepţională montare a pasionalităţii tumultuoase în porţelanuri narative. Indiferent că-i vorba de Orientul îndepărtat, sau de Balcani, de China, Grecia ori Serbia, de parabole realist-magice, legende sacrificiale gen Meşterul Manole, patimi senzuale de văduvie răzbunătoare, hârjoane erotice de tinereţe cu nimfe, naraide, iele aducătoare de blestem, ori de frumuseţea etiologică, subtil-religioasă din Sfânta-Fecioară-a-Rândunelelor, pretutindeni impresionează amestecul de forţă şi fineţe cu care fiorul metafizic lucrează patima, iar fabula farmecă morala.

Traducere de Petru Creţia.

buton