Umberto Eco, Scrieri despre gândirea medievală

Adevărată baie de erudiție – epistemologie, retorică, semiotică, numerologie, alchimie, logică, etimologie, oniromanție, simbologie, kabala, neoplatonism, bibliofilie ș.a. – întru dediabolizarea evului întunecat, epocă în care, arată autorul, s-a petrecut infinit mai mult decât Inchiziția, vrăjitorismul și arderile pe rug.

În fapt, ne reamintește Eco, Evul Mediu a fost ”creuzetul Europei și al civilizației moderne”, când au apărut ”băncile și polița, organizația latifundiului, structura administrației și a politicii municipale, luptele de clasă și pauperizarea, diatriba dintre Stat și Biserică, universitatea, terorismul mistic, procesul judiciar bazat pe indicii, spitalul și episcopia, ba chiar și organizarea turistică”, inclusiv… Ghidul Michelin.

buton