Mult înainte de revelațiile jovial înrămate ale lui Petru Comarnescu despre homo americanus, medicul (cercetător și profesor) Grigore T. Popa ajunge ca bursier Rockfeller în SUA, 1925-26, la New York și Chicago, unde se lasă cu voluptate copleșit de o mulțime de aspecte ale vieții științifice, sociale și culturale pe care și le notează febril în jurnal. Nu e deloc întâmplător că aproape toate sunt admirabil actualizabile (pentru că sunt profund contrastante și, deci, stimulative) în România de astăzi, de la cultul competiției și performanței, meritocrație, democrație, eficiență, libertatea ca autoîmplinire și sistemul help yourself , până la „ethosul protestant al muncii”, spiritul civic, rolul substanțial deținut de biblioteca publică, funcția socială a averii și încă altele.

Ediție de Richard Constantinescu, prefață de Dumitru Radu Popa.

buton