Patericul mare. Colecţia tematică, Traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Constantin Coman, Editura Bizantină

Prima traducere românească a Petericului tematic. Căutând un subiect anume (smerita cugetare, străpungerea inimii, lăcomia, dragostea, ascultarea, răbdarea, trezvia ş.a.m.d.), nu mai e nevoie să cutreieri, selectând, toată cartea, ci găseşti deja grupate principalele subiecte de meditaţie.

Interesant e că sunt avute în vedere şi abordate absolut toate viciile, abaterile, ispitirile, pe scurt : toate lucrurile stânjenitoare din viaţa duhovnicească, fiind tratate firesc şi cumpănit, cu înţelepciune, înţelegere, uneori chiar cu umor, deşi,în esenţă, necruţător.