Marina Dumitrescu (Coordonator), Cum (să) îmbătrânim, Editura Baroque

Subiect delicat, apt de tratări antinomice în mod egal justificabile. Resimţită ca umilire, disperare, nevoinţe, patologie, distrugere, spitalizare, neputinţă, sclerozare şi anticameră a morţii, bătrâneţea poate fi trăită la fel de coerent şi motivat ca eroism, seninătate, onoare, demnitate, înţelepciune şi chiar jubilaţie. Dacă lumea veche, cea biblică mai ales, o ţine la rang de cinste, mentalitatea postmodernă îi condamnă ifosele, cabotinismul juvenil, elanurile moralizante etc.

Toate acestea sunt percutant şi seducător abordate aici de scriitori, preoţi, arhitecţi, călugări, diplomaţi, gazetari, profesori universitari, printre care Ioana Pârvulescu, Teodor Baconschi, Ruxandra Cesereanu, Mircea Mihăieş, Radu Paraschivescu, Ieromonah Agapie Corbu, Anca Manolescu, Pr. Emanoil Băbuş, Costion Nicolescu, Sever Voinescu, Matei Vişniec, Sorin Lavric.

Dacă ţi-a plăcut recenzia, poţi cumpăra cartea de aici.