Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc, Prefaţă de Zoltan Rostas, Postfaţă de Sanda Golopenţia, Editura Eikon

Binevenită reconsiderare şi utilă însumare documentară întru o mai bine cumpănită lectură a destinului acestui excepţional exponent al generaţiei 27. Simplul fapt că avem de-a face cu un doctorat (susţinut în 2012) coordonat de Zoltan Rostas ne arată rolul substanţial deţinut aici de D. Gusti şi de cercetările echipelor regale de etno-socio-antropologie, în contrapartidă cu cealaltă influenţă majoră – cea politic-metafizică, a lui Nae Ionescu – asupra generaţiei lui Mircea Eliade şi Mircea Vulcănescu.

Sunt făcute disocieri multiplu folositoare între „naţionalismul integral” pronat de Uniunea Naţională a Studenţilor Creştini şi „viaţa integrală” propulsată de Asociaţia Studenţilor Creştini din România. Şi este reluat dosarul „problemei ţărăneşti”, care a influenţat politica şi viaţa socială şi a preocupat reflexivitatea interbelică într-o măsură poate egală cu „problema evreiască”.