Stan Stoica (coordonator), Dicţionar de istorie a României, Prefaţă de Acad. Dinu C. Giurescu, Editura Meronia

514 articole având ca public ţintă învăţământul preuniversitar şi care cuprind, între altele, principalele domnii medievale din Transilvania, Moldova, Ţara Românească şi Ţaratul Vlaho-Bulgar, marile bătălii şi marile dinastii, monumente istorice faimoase, principalele oraşe antice şi medievale, istoricul provinciilor româneşti, principalele partide politice, constituţiile din 1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991, revoluţii, răscoale, reforme, dar şi concepte politice şi termeni specifici, precum autonomie, aristocraţie, glasnost, utopie, naţionalism, comunism, capitalism, stânga-dreapta, tribut, burghezie, civilizaţie ş.a.

buton