Greu de acceptat directa învecinare cu Gulag-ul lui Soljeniţîn şi Kolîma lui Şalamov. Rămasă fidelă crezului marxist-leninist chiar şi în plină teroare stalinistă la 1937, Evghenia Ghinzburg e mai aproape de Belu Silber decât de Lena Constante, ceea ce, dacă asigură un anume pitoresc al lecturii, subţiază, în schimb, empatia cititorului, dramatismul şi inexplicabilul cumplitelor nedreptăţi specifice canibalismului de partid cultivat de Stalin. Dincolo de astfel de rezerve, jurnalul e plin de scene tulburătoare, revoltătoare şi în chip amarnic exemplare, precum dormitorul cu agente kominterniste din partidele comuniste frăţeşti din Occident, care mai de care nepricepându-şi pricinile arestării şi condamnării.

Click pentru a cumpăra cartea