Georgeta Filitti, Bucureştiul grecesc (ediţie bilingvă), Cuvinte înainte de Acad. Răzvan Theodorescu şi Acad. Evanghelos Moutsopoulos, Traducere de Tudor Dinu, Editura Omonia

Biserica Grecilor (Ghiorma Banul) 1564-65, dărâmată pe la 1870. Biserica Zlătari. Mănăstirea, Turnul şi Spitalul Colţea. Văcăreştii lui Nicolae Mavrocordat. Mănăstirile Pantelimon. Bisericile Sf. Spiridon Nou şi Visarion. Schitul Darvari. Eforia Spitalelor Civile. Minunăţia pe nume Stavropoleos. Spitalul Filantropia. Teatrul Domniţei Ralu Caragea, tipografiile şi uriaşa activitate cultural-editorială depusă de greci în Valahia, odată cu tot ce se leagă de nume precum Dositei Filitti, Chrisoveloni, Polizu, Suţu, Hepites, Papadopol, Cuţarida, Diamandi, Sion, Zerlendi, Zappa, Danielopol, Kalinderu, Bacaloglu, Caracaş, Palade, Oromolu, Manicatide. Plus, desigur, dubla imagine a fanariotismului rămasă în mentalul public, de vampirizare financiară şi construcţie cultural-civilizatorie. Şi lunga listă de greci aflaţi în staff-ul lui Constantin Brâncoveanu : secretari, diplomaţi, educatori, medici, duhovnici.

Accesează librăria eMAG pentru alte titluri interesante