Text din 1894 tipărit în 2014. E ca şi când am descoperi astăzi cele Două loturi ale lui Caragiale. Unde mai pui că ambele sunt legate de acelaşi nucleu psiho-narativ: amăgirea, fantasma înşelată. Aici, un bătrân scriitor se lasă încet dar sigur victimă unei farse a junilor confraţi, fals admirativi. Prilej de subtil elogiu al bunei resemnări, dar mai ales de teleportare în atmosfera vieneză, a boemei cenacliere, a societăţilor de lectură şi saloanelor monden-estetizante dinspre finalul mitteleuropean al veacului 19.

buton