Cea mai temerară ispravă din istoria noastră literară. Este pur şi simplu romanul romanului: al construcţiei lui, al editării şi al receptării de la apariţie până astăzi. Irlanditate şi evreitate, Leopold Bloom şi Italo Svevo, biografism şi textologie, context socio-psiho-erotico-financiaro-profesional, viaţă sentimentală, mecenat, acuze de pornografie, amestecul inextricabil şi năucitor de fiziologie, mitologie, metafizică, visceralitate, sublim şi scabros, într-un roman construit ca „o cursă cu obstacole dispuse circular”. O sumedenie iniţiatică de situaţii aparent fără ieşire, finalmente autorul (Joyce) indicând „grotesc-triumfător” soluţiile „aşa cum călăul arată capul victimei”. Ca şi în cazul cărţii despre Faulkner, febrila empatizare a exegetului cu mult complicatul său subiect face din lectura actului critic-evaluativ o detectivistică miraculos acaparantă.

Click pentru a cumpăra cartea