Criţ, Viscri, Charlottenburg (singurul sat rotund din Europa) şi Richiş sunt câteva dintre destinaţiile magnetic-exemplare pe care ni le propune cartea. Veniţi de vreo opt veacuri în Transilvania, saşii simbolizează în mentalul românesc temeinicia, Grund-ul civilizator, cultul muncii, pasiunea chiverniselii şi precizia meşteşugărească fără cusur. Plus o binecuvântată forţă tampon între fragilitatea valahă şi revizionismul maghiar. Pe scurt, cam totul ne desparte, dar pământul ne uneşte.

Descoperim aici disconfortul etnic al saşilor şi șvabilor odată întorşi în Germania, hărnicia Carolinei Fernolend şi eficienţa Fundaţiei „Mihai Eminescu Trust” (300 de meseriaşi şcoliţi în tainele meşteşugăreşti de altădată), reuşita doctoriţei Margit Şerban (primul transplant de măduvă din România), ca şi bănoasele afaceri ale ceauşismului cu vânzarea (repatrierea) de etnici germani.

Click pentru a cumpăra cartea