Urmând traseul marxism-leninism-troţkism-stalinism, după Dosarul Stalin din 2014 şi înainte de Dosarul Marx („Mistica revoluţiei totale”) prevăzut pentru 2017, la centenarul Revoluţiei bolşevice, autorii ne (re)familiarizează, pe de o parte, cu raportul de forţe bolşevism-menşevism, cu „teroarea de masă”, eserii, cadeţii, spartakiştii & Co, iar pe de alta cu substanţiala bibliografie a temei, de la Hannah Arendt la Martin Malia, cu Leszek Kolakowski, Richard Pipes, Robert Conquest, Ken Jowitt, Robert C. Tucker şi mulţi alţii.

Când asistăm, aproape la scară planetară, la impulsurile tot mai năvalnice ale magiei anarhismului, ale relativismului, anomiei, alergiei violente la mainstream şi tradiţie, odată cu valurile tot mai pronunţate ale nostalgiei revoluţiei permanente, atari demersuri îşi depăşesc alura universitar-politologic-jurnalistică şi se încarcă de virtuţi de-a dreptul salvatoare.

Cuvânt inainte de Mihai Şora

buton