În episodul 27 pătrundem în lumea ascunsă a aristrocraţilor. Din cartea Christinei Gräfin von Brühl, scriitoare cu sânge albastru de asemenea, aflăm secrete despre nobleţe, bune maniere şi reguli nescscrise transmise doar în sânul familiilor de viţă nobilă.

Într-o lume aparte, şi educaţie este diferită. Călătoriile fac parte din iniţierea tânărului moştenitor, sportul practicat trebuie să fie unul nobil. În timp ce educaţia muzicală este obligatorie, la fel şi studiul unui instrument.