După ce biografia lui „slow hand” Eric Clapton, apărută în aceeaşi colecţie editorială, ne-a şocat prin năvala de alcoolism, priapism şi narcomanie, acum e rândul asului mondial al snooker-ului să înfioare lectura prin amestecul de eşecuri, triumfuri, fatalităţi, virtuţi viciate, autodemolări fizice şi emoţionale.

Temperament sangvin, coleric, nestrunit şi rebel, jucând fascinant de la 7 ani şi deloc pregătit să piardă vreodată, Ronnie se vede nu doar în faţa unui sport al maximei răbdări, concentrări şi linişti interioare, dar şi captivul unei depresii demolatoare, cu părinţii arestaţi şi condamnaţi, alcoolism, instabilitate sentimentală, gustul riscului şi hipnoza limitei, repetate cure de dezintoxicare ş.a.m.d.