„Când oprimaţi de turci şi de ruşi, când lăsaţi pe mâna fanarioţilor  sau încă şi mai tiranicei stăpâniri a gospodarilor pământeni, moldo-valahii au fost poporul cel mai rău guvernat din lume”. Primul american (1829-1872) care-şi publică amintirile despre călătoria turco-bulgară-valahă de la 1854.

Alături de contrastele pitorescului orientalo-occidental, cu femei frumoase, geografie binecuvântată, hore năvalnice, viciile preoţimii, fatalism, creştinism împănat cu superstiţii barbare, statutul evreimii şi ţiganii asociali, apar perspective geopolitice etern periculoase, dileme politice seculare şi riscuri de acută actualitate.

„Rusia, aflată între Occident şi Orient, îşi întinde braţele în amândouă părţile. Într-o parte are naţiunile luminate ale Europei, în cealaltă – triburile nomade ale câmpiilor asiatice. Ea are energia şi civilizaţia Apusului, dar ca sol, climă, caracteristici politice şi naţionale este de departe mai înrudită cu Asia decât cu Europa”.