Pe fundalul represiunii din Albania lui 1976, Kadare desface parabolic tabloul decapitărilor otomane din prima jumătate a veacului 19. Revolte, intrigi de palat, călăi, deliruri, văduvii debusolate, freneziile şi fanteziile terorii. Răzvrătit împotriva sultanului, Ali Paşa, albanez de origine, cultivă visul de libertate al lui Skanderbeg.

E decapitat. Călăul său va fi descăpăţânat la rându-i. Următorul, care-şi va lua zilele în speranţa că scapă de ruşinea execuţiei, e dezgropat, iar capul i se expune în „firida ruşinii” din Constantinopol. Peste toţi, personajul tulburător de aici este Tundj Hata, curierul morţii, ipostază a cruzimii halucinate.