Horia C. Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Enciclopedia statelor lumii, Prefaţă de Mircea Maliţa, Editura Meronia

De 41 de ani aceiaşi autori, cu acelaşi prefaţator, au ajuns la a 14-a ediţie a acestui excelent instrument de lucru. În 1975 volumul cuprindea 147 de state. Ele sunt acum 195, dar structura medalioanelor a rămas aceeaşi : geografia, demografia, istoria, religia, limbile vorbite, organizarea statală, economia, turismul şi patrimoniul UNESCO. Plus drapele, hărţi, statistici şi un sector final de indici foarte util. Fie şi o rapidă răsfoire e de natură să stârnească (şi să mulţumească) orice tip de curiozitate.

În Angola au rămas valide 15milioane de mine antipersonal. Africa de Sud e pe primul loc în lume la producţia de platină. Austria are 40% suprafaţă împădurită : România 26%. Islanda are 13% zone ocrotite prin lege, iar India e pe primul loc în lume la producţia de lapte, porumb, soia, lemn, mei, bumbac ş.a. Finlanda e pe primul loc la anticorupţie, iar Franţa la turism… Ş.a.m.d.