Altfel despre Părintele Arsenie Boca, în convorbiri realizate de Marius Vasileanu, Editura Şcoala Ardeleană

Tratarea sobră, temeinică, a unui subiect fierbinte, complicat şi tendenţios mediatizat. Situat între sanctificare şi diabolizare, Arsenie Boca a ajuns un favorit al tabloidizării, kitschului etno-religios, pelerinajelor desfăşurate aproape invariabil între isteria afişată şi normalitatea deliberat escamotată.

De această dată, 11 personalităţi din domenii diferite (filosofie, fizică, diplomaţie, istoria religiilor, arhitectură, matematică), printre care Teodor Baconschi, Petre Guran, Augustin Ioan, George Enache, Adrian Nicolae Petcu, abordează cu eficientă seninătate toate prejudecăţile şi punctele controversate din biografia şi posteritatea părintelui Arsenie Boca.