Adevărat campion (şi înverşunat lobbyst timişorean) al geografiei literare în spaţiul românesc, Cornel Ungureanu plasează nucleul literar afirmat de câteva decenii în siajul revistei Orizont (Sorin Titel, Livius Ciocârlie, Şerban Foarţă, Petre Stoica, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Daniel Vighi ş.a.) într-o constelaţie cu deschideri plurietnice, corelând nostalgia imperială cu tema graniţei şi a migraţiilor, literatura teologală, localismul şi etnicismul.

Mergând de la Nicolae Stoica de Haţeg, Eftimie Murgu, Slavici, A.C.Popovici sau Aron Cotruş, înspre Cora Irineu, Anişoara Odeanu şi Virgil Nemoianu, până la Radu Pavel Gheo sau Marcel Tolcea, inclusiv Ana Blandiana şi N. Breban, plus zeci de alte nume mai mult sau mai puţin relevante estetic