Doina Rad, Viaţa ca rescriere. Cella Serghi, Editura Accent (Cluj-Napoca)

Binevenită repunere sub spotul istoriei literare. Câţi cititori de azi ai Pânzei de păianjen mai ştiu de relaţia autoarei cu Camil Petrescu şi Mihail Sebastian, de anecdotica motivaţie a rezervelor calinesciene, ori de tehnica rescrierii cameleonice, în anii dezgheţului ceauşist, a unor proze prin care Cella Serghi a plătit (împăcată ideologic, de altfel) tribut jdanovismului dejist ?

Sunt evaluate deopotrivă etapele biografiei, memoriile şi corespondenţa, ca şi povestirile, romanele, gazetăria, traducerile şi receptarea critică, de la Camil Petrescu şi E.Lovinescu până la Marian Popa şi Ilie Rad.